Haalbaarheidsstudie Content Hub Noordvleugel

De Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal profileren als de plaats waarlangs internationale partijen hun diensten Europa binnenloodsen (‘digitale poort naar Europa’). Onder regie van Stichting iMMovator is gewerkt aan voorbereidingen om het concept Contenthub in Nederland te realiseren.

Dialogic voert voor een haalbaarheidsonderzoek uit naar de ContentHub. Er wordt een high-level business case met een uitgewerkte propositie en prioriteiten voor internationale profilering / vermarkting van de ContentHub in de Noordvleugel ontwikkeld. Het onderzoek zal de opdrachtgevers (onder andere de provincie Noord-Holland) inzicht geven in de internationale positie van de ContentHub in wording.

Nederland is een doorvoerland. Voor duizenden reizigers en grote hoeveelheden goederen fungeert Nederland dagelijks als hub van en naar het Europese achterland. Analoog aan Rotterdam en Schiphol wil de regio Amsterdam-Hilversum-Almere zich nu ontwikkelen tot een hub voor digitale audiovisuele media: Nederland als de centrale plaats voor bewerking, opslag en doorvoer van internationale films, TV-series en andere content.

In opdracht van de Provincie Noord-Holland, het Ministerie van Economische Zaken, de gemeenten Amsterdam en Hilversum en Amere Kennisstad bracht Dialogic de perspectieven voor een dergelijk concept in kaart. Concreet ging het om een confrontatie van kansen in de verschillende AV-markten (bioscoop, VoD, TV, et cetera) en de kracht van Nederland ten opzichte van concurrerende regio´s (Londen, Parijs) en bedrijven (Ascent, TDF). Op basis van deze analyse stelde Dialogic tevens een eerste strategie (positionering, marketing) op voor de ContentHub en werden de mogelijke economische effecten in kaart gebracht.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

 • Contentproducenten hebben een (soms latente) behoefte aan een efficiënte oplossing voor digitale opslag, bewerking en uitlevering van content om zo het groeiende aantal formats voor een toenemend aantal mediaplatforms efficiënt af te handelen. Het is niet waarschijnlijk dat zij op grote schaal productie, marketing en rights management en billing zullen uitbesteden.
 • Nederland ondervindt concurrentie van Londen en Parijs, maar ook van bedrijven als Ascent en TDF. Maar in de markten digital cinema, TV, VoD, online videotoepassingen en gaming zijn de posities nog niet (definitief) ingenomen. De overgang van een ´geografisch-gebaseerd cluster´ naar een ´organisatorisch-gebaseerd cluster´ is bovendien een megatrend waar een Nederlandse ContentHub op in zou kunnen spelen.
 • Voor de ontwikkeling van een ContentHub in Nederland zijn twee vormen van marktverruiming voor de huidige facilitaire en aanverwante industrie relevant: (1) marktverdieping op Europees niveau, met name in de markten VoD en TV; en (2) marktverbreding in Nederland, met name in de markten digital cinema, mobiel en nieuwe online media. Cruciaal voor het welslagen van de ContentHub is daarbij dat er meer samenwerking en verdere specialisatie optreedt in de keten en dat op Europees niveau voldoende kritsiche massa wordt gegenereerd.
 • Publicatienummer
  2009.007-0910
 • Publicatiedatum
  30 juni 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.007
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Holland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner