Good practice e-Skills in Nederland

Sinds de ‘Declaration of the European e-Skills Conference 2006’, gehouden op 5 en 6 oktober, is opnieuw benadrukt dat Europa de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese arbeidskrachten aan de hoogste wereldstandaarden moeten voldoen. Daarom roept de declaratie op om de ICT vaardigheden (eSkills) van de Europese arbeidskrachten te vergroten door onder andere het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen (multi-stakeholder partnerships). In het verleden is er door de Europese Unie beleid gevoerd om de eSkills van Europese werknemers te vergroten, desondanks is er een tekort aan ICT-medewerkers. Dit tekort is het meest significant op het gebied van de "advanced network technology skills".

Empirica voert voor de Europese Commissie (DG Enterprise and Industry) een benchmark uit en brengt 1) het nationaal beleid van Europese landen op het gebied van professionele eSkills in kaart en 2) inventariseert MSPs op het gebied van eSkills. Dialogic is gevraagd om de Nederlandse initiatieven en het Nederlandse beleid in kaart te brengen. Uit alle bestaande initiatieven worden ongeveer tien ‘good practice MSPs’ beschreven in een Benchmarking Report. Het Nederlandse samenwerkingsverband Loket MBO-ICT is geselecteerd als een ‘good practice MSP’;. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciaal ontwikkelde site http://www.eskillspolicy-europe.org

  • Projectnummer
    2007.011
  • Opdrachtgever(s)
    Empirica
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant