Evaluatie Wettelijke onderzoekstaken Natuur en Milieu

Samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft Dialogic de wettelijke onderzoekstaak natuur en milieu (WOT N&M) geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek was om een ex-post en ex-ante evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het WOT-programma N&M over de periode 2017–2022 (ex-post deel) en de looptijd van de nieuwe overeenkomst (ex-ante deel; tot aan 2027) uit te voeren.

Tegen deze achtergrond zijn onderzoeksvragen geformuleerd over de volgende onderwerpen:

 • Doeltreffendheid van de WOT N&M (doelbereiking, kwaliteit dataverzameling, nakomen wettelijke kaders, interactie, opdrachtgeverschap, opvolging vorige evaluatie);
 • Doelmatigheid van de WOT N&M (kostenefficiëntie, transparantie inzet van middelen, vergelijking met andere landen);
 • Toekomst van de WOT N&M (toekomstbestendigheid, indicatoren, implementatie van aanbevelingen).

De aanpak van deze evaluatie bestond voornamelijk uit deskresearch en interviews met vertegenwoordigers van Wageningen Research, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Planbureau voor de Leefomgeving, soortenorganisaties, de Europese Commissie en buitenlandse organisaties die vergelijkbare taken uitvoeren, en experts.

 • Publicatienummer
  2022.036-2230
 • Publicatiedatum
  24 oktober 2022
 •  
 • Projectnummer
  2022.036
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant