Evaluatie Vlaams Strategisch Onderzoekscentrum voor de maakindustrie

Vlaanderen heeft – op Estland na – het hoogste aantal innovatieve ondernemingen in heel Europa. In vergelijking tot Nederland heeft Vlaanderen een sterke en omvangrijke maakindustrie. Van de vier Strategische Onderzoekscentra (SOCs) in Vlaanderen richt Flanders Make zich specifiek op de Vlaamse maakindustrie. De missie van het instituut is om grote en kleinere maakbedrijven te ondersteunen met industriegedreven, precompetitief en uitmuntend onderzoek op het terrein van voertuigen en machines, en van assemblage.

De SOCs worden voor een belangrijk deel gefinancierd door de Vlaamse overheid. Dat gebeurt op basis van een contract (convenant) tussen de overheid en het instituut. In dit convenant is een aantal KPI’s gedefinieerd. De financiering van de SOC is direct afhankelijk gemaakt van de mate waarin de KPI’s worden behaald. Elke vijf jaar wordt er voor elke SOC een nieuw convenant opgesteld. De Vlaamse overheid (Dept. Economie, Wetenschap en innovatie) heeft Dialogic gevraagd om het functioneren van Flanders Make in de afgelopen vijf jaar (2018-2022) te evalueren. Deze evaluatie dient als basis voor het opstellen van het nieuwe Convenant over 2023-2027. Voor de evaluatie maken we gebruik van een brede set aan onderzoeksinstrumenten (desk research, portfolio analyse, internationale benchmark, interviews, surveys, en een internationaal expertenpanel).

  • Projectnummer
    2021.199
  • Opdrachtgever(s)
    Vlaamse overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant