Evaluatie VITO 2012-2018

In opdracht van het Departement EWI van de Vlaamse overheid heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Dit met het zicht op het aflopen van de convenantperiode (eind 2018) tussen de Vlaamse Regering en VITO.

VITO werkt aan vijf specifieke onderzoeksthema’s: Duurzame Chemie, Duurzame Energie, Duurzame Materialen, Duurzame Gezondheid en Duurzaam Landgebruik. Aan de hand van de in het convenant vastgelegde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren is onderzocht in hoeverre de doelen zijn bereikt. Ook is onderzocht in welke mate VITO aanvullende opdrachten heeft behaald. De evaluatie was gericht op de beleidscontext op het internationale niveau (en in het bijzonder het Europese niveau), alsook op de bredere maatschappelijke en economische impact van VITO. In het onderzoek is ook vooruitgekeken naar de periode 2019-2023, met het oog op het nieuw op te stellen convenant tussen de Vlaamse Regering en VITO.

De evaluatie vond plaats in de periode oktober 2017 tot april 2018.

 • Publicatienummer
  2017.077-1808
 • Publicatiedatum
  9 april 2018
 •  
 • Projectnummer
  2017.077
 • Opdrachtgever(s)
  Departement EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant