Evaluatie van het Steunpunt Duurzaam materialenbeheer in een circulaire economie

De Vlaamse overheid heeft voor beleidsontwikkeling en -uitvoering nood aan onderzoek, indicatoren, modellen en andere input om het beleid te onderbouwen of bij te sturen. Daarom werd in 2001 het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ingericht om wetenschappelijke ondersteuning te bieden voor het beleid van de Vlaamse overheid. Binnen dit programma en op basis van een lijst van prioritaire thema’s vastgelegd door de Vlaamse Regering, kunnen consortia van onderzoeksgroepen en – instellingen intekenen op het verkrijgen van meerjarige financiering om wetenschappelijk onderzoek rond die prioritaire beleidsthema’s uit te voeren, kennis over te dragen en gegevens te verzamelen. Het Steunpunt Circulaire Economie is er hier één van. Met dit Steunpunt, een consortium bestaande uit Universiteit Gent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en VITO, werd een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode 2017-2021. Dialogic heeft in 2021 samen met Christiaan Holland in opdracht van OVAM en het departement EWI deze beheersovereenkomst geëvalueerd.

We zijn nagegaan in welke mate en op welke wijze het Steunpunt Circulaire Economie de vooropgestelde doelstellingen heeft gerealiseerd met bijzondere aandacht voor zowel de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het onderzoek als de beleidsrelevantie van de gerealiseerde producten en het gerealiseerde onderzoek. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan over het opzetten van (toekomstig) beleidsrelevant onderzoek binnen het thema circulaire economie aan de hand van verschillende scenario’s om aan de noden voor beleidsrelevant onderzoek tegemoet te komen.

Download hier het evaluatierapport.

 • Publicatienummer
  2020.160-2116
 • Publicatiedatum
  6 mei 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.160
 • Opdrachtgever(s)
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en
  Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tessa Groot Beumer
Senior onderzoeker / adviseur