Evaluatie van (het gebruik van) de risicokaart

In opdracht van het WODC heeft Dialogic evaluatieonderzoek gedaan naar het gebruik van de risicokaart.

De Risicokaart is een via internet raadpleegbare kaart (www.risicokaart.nl) die als doel heeft om locatiegebonden risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven in beeld te brengen en om overheden de mogelijkheid te geven om daarover beter te communiceren met de bevolking. De kaart kent daarom zowel een openbaar deel (voor het brede publiek) als een besloten deel (voor betrokken overheidsinstanties).

In het onderzoek staat de vraag centraal of de Risicokaart tegemoet komt aan de oorspronkelijke doelstellingen. Ook wordt onderzocht welke informatiebehoefte er bij verschillende betrokkenen bestaat en hoe de Risicokaart daar nu in voorziet of in de toekomst zou kunnen voorzien.

Het evaluatierapport is op 16 april jl. door Minister Grapperhaus aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • Publicatienummer
  2018.057.1902
 • Publicatiedatum
  17 april 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.057
 • Opdrachtgever(s)
  WODC
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant