Evaluatie van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR) NVWA

Elke 4 jaar wordt de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) geëvalueerd. De WOR is in 2006 in werking getreden en heeft als belangrijkste doel een onafhankelijke risicobeoordeling en advisering over risicomanagement bij voedselveiligheid en consumentenproductenveiligheid. Organisatorisch is de WOR geborgd door het uitvoeren van de onderzoeks- en adviestaken functioneel te scheiden van de reguliere inspectietaken, en door deze onder te brengen in een aparte directie binnen de NVWA: Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO).

In opdracht van het ministerie van LNV heeft Dialogic de evaluatie uitgevoerd. We onderzochten in hoeverre de WOR doeltreffend en doelmatig was in de periode 2011-2020. Ook onderzochten we of de uitgangspunten uit 2004 nog van toepassing zijn en of deze wellicht aangevuld of aangepast moeten worden.

De conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in het onderzoeksrapport dat op 12 november door Minister Schouten naar de Tweede Kamer is gestuurd.

 • Publicatienummer
  2021.001-2131
 • Publicatiedatum
  16 september 2021
 •  
 • Projectnummer
  2021.001
 • Opdrachtgever(s)
  Ministier van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant