Evaluatie van de regeling Upstream: Music

Voor het Fonds Podiumkunsten heeft Dialogic de regeling Upstream: Music geëvalueerd. Deze regeling ondersteunt sinds 2019 muziekartiesten in hun carrière met als voornaamste doel het verdienvermogen te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met een private partij, naburige rechtenorganisatie Sena, die voor de helft medefinancier is. De andere helft van de financiering komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Uit de evaluatie blijkt dat er sprake is van een meerwaarde van Upstream: Music. Extra activiteiten, zoals promotie en marketing en het aangaan van specifieke samenwerkingen, worden minder gerealiseerd wanneer er geen bijdrage is vanuit Upstream: Music. Het zijn juist deze activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het verdienvermogen van artiesten.

De langetermijneffecten op het verdienvermogen van artiesten zijn nu nog niet vast te stellen. De regeling loopt relatief kort en de coronacrisis had grote invloed op de activiteiten van artiesten. Wel zijn we positief over de mogelijke effecten en zijn eerste aanzetten daartoe ook al zichtbaar. Tot slot hebben we een aantal aanbevelingen gedaan voor het vervolg van de regeling.

 • Publicatienummer
  2021.043.2125
 • Publicatiedatum
  26 augustus 2021
 •  
 • Projectnummer
  2021.043
 • Opdrachtgever(s)
  Fonds Podiumkunsten
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur