Evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2)

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2-instellingen): DLO, TNO, NLR, ECN, Deltares en MARIN. De instellingen zijn gezamenlijk georganiseerd in de Federatie TO2 en stemmen hierin o.a. hun onderzoek af om meerwaarde te leveren op het gebied van toegepaste kennis.

In 2016 heeft de minister van Economische Zaken de evaluatiecommissie TO2 ingesteld onder voorzitterschap van ir. A.H. Schaaf om de instellingen ieder apart te evalueren op kwaliteit en impact alsook een overkoepelende evaluatie uit te voeren. Technopolis en Dialogic ondersteunden de evaluatiecommissie bij de uitvoering van haar taak.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat over de hele linie de kwaliteit en impact van het werk van de instellingen goed tot zeer goed is, en op onderdelen tot de wereldtop van het betreffende vakgebied behoort. Over de vitaliteit van de instellingen geeft de commissie echter een gemengder beeld, en uit daarbij zorgen over de structurele financiering van deze instellingen.

In Nederland wordt een substantieel deel van het toegepaste onderzoek uitgevoerd door de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2-instellingen): DLO, TNO, NLR, ECN, Deltares en MARIN. De instellingen zijn gezamenlijk georganiseerd in de Federatie TO2 en stemmen hierin o.a. hun onderzoek af om meerwaarde te leveren op het gebied van toegepaste kennis.

In 2016 heeft de minister van Economische Zaken de evaluatiecommissie TO2 ingesteld onder voorzitterschap van ir. A.H. Schaaf om de instellingen ieder apart te evalueren op kwaliteit en impact alsook een overkoepelende evaluatie uit te voeren. Technopolis en Dialogic ondersteunden de evaluatiecommissie bij de uitvoering van haar taak.

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat over de hele linie de kwaliteit en impact van het werk van de instellingen goed tot zeer goed is, en op onderdelen tot de wereldtop van het betreffende vakgebied behoort. Over de vitaliteit van de instellingen geeft de commissie echter een gemengder beeld, en uit daarbij zorgen over de structurele financiering van deze instellingen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 januari 2017
 •  
 • Projectnummer
  2016.065
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner