Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap evalueerden we, samen met Hylkema Erfgoed, de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). We onderzochten in hoeverre de subsidieregeling aansluit bij de maatschappelijke opgave en of de subsidie een duurzame instandhouding van monumenten voldoende stimuleert.
Omdat rijksmonumenten duurzaam ingebed zijn en zichtbaar zijn in onze samenleving is de zorg ervoor onlosmakelijk verbonden met allerlei actuele discussies en ontwikkelingen die de functie van en/of het perspectief op monumenten kunnen veranderen. Categorie├źn monumenten die we nu vanzelfsprekend vinden waren dat in het verleden helemaal niet, denk aan industrieel erfgoed, begraafplaatsen, zorgerfgoed en nieuwe categorie├źn zoals monumenten uit de Wederopbouwperiode en naoorlogse woonwijken.

De evaluatie geeft een in het monumentenveld gedragen beeld van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Sim. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe wijzigingen in de regeling hebben uitgepakt voor verschillende doelgroepen.

Minister Van Engelshoven (OCW) informeerde op 8 juli de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Lees hier de betreffende Kamerbrief en de bijbehorende tabel met aanbevelingen van Dialogic en de Raad voor Cultuur.

Leest hier de beantwoording van de Kamervragen over de evaluatie.

 • Publicatienummer
  2020.068.2107
 • Publicatiedatum
  3 maart 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.068
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant