Evaluatie Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw 2007-2012

Gedurende de zomer van 2014 verricht Dialogic onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Deze maatregel was voorheen bekend als de Subsdieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw (SIZ), totdat zij in 2012 uitgebreid werd voor de bouw van binnenvaartschepen, sleepboten, en drijvende offshore-constructies. Doel van de SIS-regeling is om innovatie in de scheepsbouw te bevorderen. Ook dienen de subsidies om een gelijk speelveld te creëren voor werven die concurreren met scheepsbouwers uit landen waar overheden een soortgelijke beleidsmaatregel voeren. In hoeverre deze doelen bereikt zijn moet blijken uit de evaluatie die Dialogic zal verrichten. Hierbij zal zoveel mogelijk getracht worden om te voldoen aan de evaluatiestandaarden die aangedragen zijn in het adviesrapport ‘Durf te meten’ van de Commissie Theeuwes.

De SIS-regeling, die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken valt, wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoewel de maatregel in 2012 beëindigd is, heeft de Tweede Kamer dit jaar wel een amendement aangenomen om budget vrij te maken voor continuering van de SIS. Dialogic zal daarom niet alleen evalueren hoe efficiënt en effectief de regeling in het verleden was, maar ook een poging doen om met aanbevelingen voor de toekomst te komen.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzorgde Dialogic de evaluatie van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw over de periode 2007-2012. In het onderzoek werd het doelgroepbereik, het ontwerp van de regeling, de effecten en de doelmatigheid geanalyseerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat de regeling beperkte effecten heeft gehad op de innovatie-inspanningen van de werven, geringe spillovers kende en een gering effect heeft gehad op de productie en werkgelegenheid in de sector.

 • Publicatienummer
  2014.047-1427
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.047
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner