Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap dat wordt uitgevoerd door Panteia.

De evaluatie (voor de programmaperiode 2010-2013) bestaat uit twee delen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre Panteia het Programmaonderzoek doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd en in hoeverre de aanbevelingen van de vorige evaluatie zijn overgenomen. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken ons gevraagd informatie op te leveren over de houdbaarheid en effectiviteit van de bestaande organisatie en sturing van het programma en de kwaliteit en toegevoegde waarde van het Programmaonderzoek voor de diverse stakeholders. Ten tweede is gekeken naar de voor- en nadelen van alternatieve varianten bij het aanbesteden van dit Programmaonderzoek, en aanbevelingen voor de toekomstige inrichting, aangezien het Programmaonderzoek te maken krijgt met een beperking van het budget tot 1,5 miljoen euro per jaar vanaf 2014.

 

In zomer en najaar van 2013 heeft Dialogic in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (voor de programmaperiode 2010-2013) geevalueerd. Het doel van de evaluatie was te bepalen hoe doeltreffend en doelmatig Panteia het Programmaonderzoek de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd en in hoeverre de aanbevelingen van de vorige evaluatie zijn overgenomen. Bovendien vroeg het ministerie om aanbevelingen te geven voor het toekomstige Programmaonderzoek gegeven het besluit om het budget uit publieke middelen vanaf 2014 aanzienlijk te verminderen

Wat betreft doetreffendheid luidt onze hoofdconclusie dat, gegeven de basisbeschikking uit 2010, het Programmaonderzoek op hoofdlijnen goed heeft gepresteerd en doeltreffend is. Wat betreft doelmatigheid hebben we geconcludeerd dat Panteia het Programmaonderzoek doelmatig uitvoert, maar ook dat het Programmaonderzoek aan Panteia concurrentievoordelen biedt op de commerciële markt voor contractonderzoek en consultancy.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft ons ook gevraagd om mee te denken over verbeterpunten voor het toekomstige Programmaonderzoek in het licht van een aanzienlijke bezuinigingsdeoelstelling waartoe al was besloten. We hebben dat gedaan door op een systematische wijze de publieke opbrengsten en publieke kosten van het Programmaonderzoek tegen elkaar af te wegen, door de voor- en nadelen van alternatieve varianten bij het aanbesteden van het toekomstige Programmaonderzoek op een rij te zetten en tenslotte door een set van acht ontwerpdimensies te beschrijven die het ministerie kunnen helpen bij het maken van keuzes aangaande het toekomstig Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap. Begin december is het rapport in definitieve vorm aangebonden aan het Ministerie van EZ. 20 januari heeft de Minister van EZ het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • Publicatienummer
  2013.061-1260
 • Publicatiedatum
  30 september 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.061
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.