Evaluatie programma ‘Innovatiegericht Inkopen’

De afgelopen decennia zijn er vanuit het Ministerie van EZK verschillende initiatieven ondernomen om overheden te stimuleren hun inkoopkracht (middelen, maar ook kennis- en netwerkpositie) aan te wenden voor innovatiebevordering. De doorontwikkeling en clustering van deze initiatieven heeft geleid tot het programma ‘Innovatiegericht Inkopen’. De ambitie van dit programma is het inspireren en ondersteunen van de publieke sector om vaker te kiezen voor innovatieve oplossingen die ontwikkeld zijn met of door het bedrijfsleven en zo een afzetmarkt voor innovatie oplossingen te creëren. De uitvoering van het programma is sinds 2016 (voor 3 jaar) belegd bij PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van EZK.

Dialogic onderzocht in opdracht van het Ministerie van EZK of met de uitvoering van het programma de doelen worden bereikt. Ook keken we in hoeverre de opdrachtgevers en gebruikers van het programma tevreden zijn met de werkwijze en of er kansen voor verbetering zijn met het oog op de toekomst. Daarnaast gaven we aan hoe andere landen (Finland, Oostenrijk en Vlaanderen) innovatiegericht inkopen door de overheid stimuleren.

Download hier het evaluatierapport.

 • Publicatienummer
  2019.092-1921
 • Publicatiedatum
  18 oktober 2019
 •  
 • Projectnummer
  2019.092
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tessa Groot Beumer
Senior onderzoeker / adviseur