Evaluatie oprichting International Industrial Biotechnology Network

Op verzoek van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) voert Dialogic een tussentijdse evaluatie uit van de oprichting van het International Industrial Biotechnology Network (IIBN). Dialogic doet dat met het Nederlandse adviesbureau InnoTact Consulting.

Het International Industrial Biotechnology Network (IIBN) is in 2010 opgericht. Dit netwerk wil de katalysator zijn voor samenwerkingsrelaties tussen ontwikkelingslanden onderling en met Westerse landen op het gebied van biotechnologie. Daarbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccinaties, ontwikkeling van biofuels, verbeterde plantenteelt en de ontwikkeling van producten om fossiele brandstof derivaten te vervangen als input voor de industrie.

Door onderlinge samenwerking tussen Westerse landen en ontwikkelingslanden ontstaan wederzijdse voordelen. Zo zal de vraag naar de teelt van biomassa toenemen. Westerse landen zullen biomassa grotendeels moeten importeren, wat voor ontwikkelingslanden nieuwe economische mogelijkheden biedt. Door samen te werken kunnen deze landen nieuwe kennis opdoen en toegang krijgen tot bestaande markten waar ze vandaag een beperkte rol spelen, bijvoorbeeld doordat ze (nog) niet aan duurzaamheid- en kwaliteitscriteria voldoen. De rol van het IIBN is match-making en waar nodig coördinatie. Zo draagt het IIBN bij aan de realisatie van drie millenniumdoelen: (i) eradicate extreme poverty and hunger, (ii) ensure environmental sustainability en (iii) develop a global partnership for development.

Voor de periode 2010 tot 2015 ontvangt het IIBN van de Vlaamse overheid een bijdrage van 1,25 miljoen euro. Dat bedrag is gestort in een trust fund onder beheer van het agentschap United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Het trust fund - van waaruit de ontwikkeling van een IIBN wordt gefinancierd - wordt gemanaged door het Instituut voor PlantenBiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO).

In opdracht van het EWI zal Dialogic, in samenwerking met InnoTact, bekijken in hoeverre de doelstellingen van het project reeds bereikt zijn en in welke mate het voortzetten van de ondersteuning nog aangewezen is.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2011
 •  
 • Projectnummer
  2011.055
 • Opdrachtgever(s)
  EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur