Evaluatie Onderwijstraineeship

OTS is een initiatief van het ministerie OCW, de VO-raad, VSNU en Universitaire Lerarenopleidingen om meer wo-afgestudeerden te interesseren voor een baan in het onderwijs en wordt momenteel gecoördineerd door Platform Beta Techniek. OTS is een tweejarig leerwerktraject waarbij afgestudeerden direct starten met een baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krijgen aangeboden en een universitaire opleiding tot eerstegraads docent volgen.

Per jaar starten twee lichtingen OTS-deelnemers met het programma: in september en in december. Nu de eerste lichting bijna klaar is met het programma, is er behoefte aan een eerste evaluatie om de opbrengsten van het programma duidelijk in kaart te brengen. Hierbij wordt ook de kwalitatieve meerwaarde van het programma voor de diverse stakeholders betrokken. Anderzijds kijken we in de evaluatie vooruit naar de (mogelijke) toekomstige inrichting van het programma.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.054
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonique Korlaar
Senior onderzoeker / adviseur