Evaluatie Netspar 2015-2021

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een onafhankelijk kennisnetwerk dat zich sinds 2005 wijdt aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland. Dat doet Netspar via onafhankelijke wetenschappelijke kennisontwikkeling en via kennisdeling door publicaties, evenementen, webinars en onderwijs.

Netspar stelt iedere vier jaar een werkprogramma op met de onderzoeksagenda, de missie, de strategie en de nadere invulling van onderdelen als kennisontwikkeling, kennisdeling en het versterken van het Netsparnetwerk. Het werkprogramma 2019-2023 wordt vanuit de overheid financieel gesteund door een consortium van drie departementen: de ministeries van SZW, Financiën en BZK. Bij de toekenning van steun is afgesproken dat er in 2021 een evaluatie plaats zou vinden die zich enerzijds richt op de lopende samenwerking (als tussentijdse evaluatie) en anderzijds op de activiteiten over de periode april 2015 tot 2019 (als slotevaluatie).

De evaluatiecommissie constateert dat Netspar de basis goed op orde heeft. Het is een goed geleide organisatie. Bij de evaluatie zijn verschillende criteria gehanteerd; er is gekeken naar de wetenschappelijke en maatschappelijk betekenis van Netspar, naar de rol die het speelt op nationaal en op internationaal niveau en er is gekeken naar de mate waarin de kennistransfer plaatsvindt gericht op gebruikers.

Dialogic heeft de commissie ondersteund bij het opstellen van de evaluatie.

 • Publicatienummer
  2021.107
 • Publicatiedatum
  30 december 2022
 •  
 • Projectnummer
  2021.107
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tessa Groot Beumer
Senior onderzoeker / adviseur