Evaluatie KMDA

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA vzw) is met meer dan 1,8 miljoen bezoekers per jaar een grote speler in het toeristische veld in België. Voor de periode 2012-2016 hebben de Vlaamse overheid en de KMDA een convenant afgesloten betreffende de wetenschappelijke missie van het instituut. Dit convenant – dat beheerd wordt door het Departement EWI – omschrijft de wetenschappelijke onderzoeksopdracht die wordt uitgevoerd door het Centre for Research and Conservation (CRC).

Dialogic heeft in opdracht van Departement EWI een evaluatie uitgevoerd aan de hand van de in het convenant opgestelde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren. Op basis van deskstudie, een interviewronde, een internationale benchmark en een internationaal expertenpanel kunnen we concluderen dat vrijwel alle doelstellingen zijn behaald. KMDA-CRC bekleedt een unieke positie (met een combinatie van in-situ en ex-situ projecten), beschikt over een gekwalificeerd team en wordt nationaal en internationaal erkend als belangrijke samenwerkingspartner. De afhankelijkheid van derden voor het aanvragen van externe financiering en de beperkte capaciteit in termen van werknemers en laboratoriumfaciliteiten worden gezien als belangrijkste aandachtspunten.

De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA vzw) is met meer dan 1,8 miljoen bezoekers per jaar een grote speler in het toeristische veld in België. Voor de periode 2012-2016 hebben de Vlaamse overheid en de KMDA een convenant afgesloten betreffende de wetenschappelijke missie van het instituut. Dit convenant – dat beheerd wordt door het Departement EWI – omschrijft de wetenschappelijke onderzoeksopdracht die wordt uitgevoerd door het Centre for Research and Conservation (CRC).

Dialogic heeft in opdracht van Departement EWI een evaluatie uitgevoerd aan de hand van de in het convenant opgestelde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren. Op basis van deskstudie, een interviewronde, een internationale benchmark en een internationaal expertenpanel kunnen we concluderen dat vrijwel alle doelstellingen zijn behaald. KMDA-CRC bekleedt een unieke positie (met een combinatie van in-situ en ex-situ projecten), beschikt over een gekwalificeerd team en wordt nationaal en internationaal erkend als belangrijke samenwerkingspartner. De afhankelijkheid van derden voor het aanvragen van externe financiering en de beperkte capaciteit in termen van werknemers en laboratoriumfaciliteiten worden gezien als belangrijkste aandachtspunten.

 • Publicatienummer
  2015.140-1616
 • Publicatiedatum
  30 juni 2016
 •  
 • Projectnummer
  2015.140
 • Opdrachtgever(s)
  Departement EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant