Evaluatie investering Vlerick Leuven Gent Mgt school

Op verzoek van het Departement EWI heeft Dialogic de investering van de Vlaamse overheid in de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) geevalueerd. Het EWI verzoek werd (mede) ingegeven door de financiele ondersteuning (vastgelegd in het convenant 2008-2012 tussen de Vlerickschool en EWI), die zij verleent aan het wetenschappelijk onderzoek van de Vlerickschool. De evaluatie heeft inzichtelijk gemaakt in hoeverre de Vlerickschool de eigen doelstellingen en de doelstellingen die de Vlaamse overheid met de ondersteuning van de Vlerickschool nastreeft, heeft bereikt. Daarbij is ook nagegaan hoe een eventueel nieuw convenant tussen beide partijen bij voorkeur vorm zou krijgen.

Onderzochte elementen zijn een inhoudelijke analyse en beoordeling van:

 • De wijze waarop de Vlerickschool haar missie, doelstellingen en opdrachten heeft vervuld in zowel de context van de beheersovereenkomst zelf als in functie van het ruime beleidskader;
 • De prestaties van de Vlerickschool;
 • De rol en de positie van de Vlerickschool in het onderzoekslandschap, zowel in Vlaanderen als daarbuiten (o.a. benchmark, internationaal expertpanel);
 • De bekendheid en het bereik van de Vlerickschool;
  Het ontwerp van het strategisch plan van de Vlerickschool voor de periode 2013-2017;
 • SWOT-analyse van de werking van de Vlerickschool in het kader van het convenant;
 • Financiële analyse en beoordeling van inkomsten en uitgaven;
 • Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling in het ruime beleidskader en dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen waarmee de Vlerickschool in de toekomst zal worden geconfronteerd.
 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  30 juni 2012
 •  
 • Projectnummer
  2012.008
 • Opdrachtgever(s)
  EWI
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant