Evaluatie Innovatiebox 2010-2012

Op verzoek van het ministerie van Financien voert Dialogic, in samenwerking met UNU-MERIT, een ex-post evaluatie uit naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Innovatiebox in de periode 2010-2012. De Innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting (Vpb) met als doelstelling stimulering van het vestigingsklimaat en innovatie. De regeling biedt de mogelijkheid om zelf ontwikkelde immateriƫle activa toe te delen aan een fiscale boxruimte waarin, onder voorwaarden, de netto voordelen zijn belast met een effectief tarief van 5% in plaats van het toptarief van 25%.

De centrale onderzoeksvraag en daarmee de doelstelling van de evaluatie luidt als volgt: (vaststellen) in hoeverre draagt de Innovatiebox op een doeltreffende en doelmatige wijze bij aan de stimulering van innovatie en het (fiscale) vestigingsklimaat in Nederland?

 • Publicatienummer
  2015.034-1534
 • Publicatiedatum
  31 oktober 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.034
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Financien
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner