Evaluatie evenementenbeleid

In de gemeente Son en Breugel vindt jaarlijks een aantal evenementen plaats. Het gaat om een aantal vaste evenementen, zoals de jaarmarkt, de carnavalsactiviteiten, de kermis, het Liedertafelfestival en de ELE -rally, het Breugels Festijn, de Breugelse Rommeldag en de Oranjefeesten. Hiervoor is in 2005 door de raad het evenementenbeleid Son en Breugel vastgesteld.

Het college heeft gekozen om dit jaar een zelfonderzoek (uitvloeisel van artikel 213a van de Gemeentewet) te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde evenementenbeleid. Daar liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Zo is er momenteel onvoldoende zicht op de mate waarin verlening en handhaving van vergunningen voldoen aan de kwaliteitseisen die in het beleid zijn vastgesteld. Ten tweede groeit het aantal vergunningaanvragen voor evenementen sterk. Ten derde staan evenementen als gevolg van calamiteiten (bijvoorbeeld Utrecht, zomer 2006) meer in de publieke belangstelling. Systematische aandacht voor de uitvoering van dit beleid bereidt de gemeente beter voor mochten dergelijke problemen zich in Son en Breugel ook voordoen.

Enkele conclusies uit de evaluatie zijn:

 • Het (nieuwe) evenementenbeleid en de criteria voor evenementenvergunningen zijn onvoldoende gecommuniceerd naar doelgroepen (organisatoren van evenementen) en naar de medewerkers van de gemeente.
 • Een interne werkplanning in het kader van de aanvraag van evenementenvergunningen ontbreekt. De gemeente handelt pas wanneer daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend, terwijl de gemeente dankzij de evenementenkalender vroeg zo moeten weten wanneer grote evenementen plaatsvinden. Gebrekkige planning zorgt voor slechte controle over het werkproces en stimuleert ongestructureerde en incidentele aanvragen.
 • Het proces van vergunningverlening is kwetsbaar, omdat één persoon verantwoordelijk is voor de afhandeling (er worden inmiddels initiatieven ondernomen om ook andere mensen te instrueren over het vergunningverleningproces). Deze persoon beschikt over te weinig regie om andere afdelingen en handhavende instanties te betrekken bij de toetsing van aanvragen. Dit wordt bovendien bemoeilijkt door (te) korte termijnen voor toetsing en onvoldoende structureel overleg tussen betrokken afdelingen en handhavende instanties op het niveau van het werkproces.
 • Publicatienummer
  2007.013-0726
 • Publicatiedatum
  31 mei 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.013
 • Opdrachtgever(s)
  Gemeente Son en Breugel
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant