Evaluatie EFRO-project IE-scan

De overheid heeft het intellectuele eigendomsrecht in het leven geroepen om bescherming te bieden voor creatieve voortbrengselen van de menselijke geest die onderwerp kunnen worden van productie en handel. Een intellectueel eigendomsrecht behelst een exclusief recht tot ‘gebruik’ (kortgezegd: productie en/of handel) van de beschermde creatie. Afhankelijk van de vorm van het intellectuele eigendomsrecht kunnen deze rechten vanzelf tot stand komen of dienen ze toegekend te worden door de daartoe bevoegde instantie.

In vergelijking met de meeste buurlanden beschermen relatief weinig bedrijven in het MKB in Vlaanderen (Vlaams: kmo’s) hun intellectuele eigendommen. Slechts 10% van de kmo’s beheert actief diens intellectuele eigendommen. Daarom biedt het Agentschap Ondernemen sinds december 2008 ook de IE-scan aan. Het project IE-scan is een pilot van het Agentschap Ondernemen met als doel om kmo’s in Vlaanderen te informeren, sensibiliseren en begeleiden in het kader van het beheer van hun intellectuele eigendomsrechten (IE). Bedrijven worden gescand en mogelijk leidt dat tot een een gratis advies van een expert op het gebied van intellectueel eigendom.

Voor het Agentschap Ondernemen voert Dialogic een evaluatie van het project IE-scan uit. In de evaluatie beoogt Dialogic antwoord te geven op de vraag: "Hoe bruikbaar zijn de IE-scan en het daaropvolgende advies als sensibiliseringsinstrument voor kmo’s?" De resultaten van de evaluatie en het rapport zullen gepresenteerd en verspreid worden op de ‘Open IE-dag’ op 5 oktober 2010, een groot event om het MKB te informeren over intellectueel eigendom. Deze dag wordt in samenwerking met alle IE-stakeholders in Vlaanderen georganiseerd. De rapportage moet derhalve voor een breed publiek (grotendeels MKB) toegankelijk zijn. Daarnaast dient de evaluatiestudie om het EFRO-dossier te vervolledigen en zo aan de doelstellingen van het EFRO-project te voldoen. Ten slotte zal de evaluatie bijdragen aan het formuleren van beleidsadviezen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  16 september 2010
 •  
 • Projectnummer
  2010.023
 • Opdrachtgever(s)
  Agentschap Ondernemen (Vlaanderen)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner