Evaluatie van het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School

Op verzoek van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) evalueerden we het convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlerick Business School. In dit convenant staan afspraken over strategische en operationele doelstellingen en KPI’s die de Vlerick Business School ten aanzien van haar wetenschappelijk onderzoek moet realiseren met hulp van subsidiëring door de Vlaamse overheid.

De Vlerick Business School is een academische, internationale managementschool die een bijdrage wil leveren aan het professionaliseren van management en het stimuleren van ondernemerszin. Daartoe voert Vlerick wetenschappelijk onderzoek uit en biedt het managementopleidingen aan.

Het doel van deze evaluatie was om na te gaan in hoeverre Vlerick haar eigen doelstellingen in dit verband en de doelstellingen die de Vlaamse overheid met deze subsidiëring nastreeft, heeft bereikt. De evaluatie omvatte onder meer een site-visit door een internationaal panel.

  • Projectnummer
    2018.111
  • Opdrachtgever(s)
    Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.