Evaluatie loting en matching Amsterdam

Amsterdam heeft al jaren te kampen met diverse middelbare scholen die te veel aanmeldingen hebben en daardoor genoodzaakt zijn leerlingen af te wijzen. Om de onvrede hierover aan te pakken gaat het plaatsen van leerlingen sinds het schooljaar 2014/2015 via een systeem van centrale loting en matching. Op 5 april 2018 heeft in Amsterdam voor de vierde keer de centrale loting en matching van basisschoolleerlingen naar het voortgezet onderwijs plaatsgevonden.

De afgelopen drie jaar is er een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder ouders, leerlingen, betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs en andere organisaties. Ook dit jaar voerde Dialogic in opdracht van OSVO een tevredenheidsonderzoek uit. Onderzocht is in welke mate de betrokkenen tevreden zijn over het systeem en de uitkomsten van de centrale loting en matching en welke verbeterpunten er zijn.

 

 • Publicatienummer
  2017.038-1815
 • Publicatiedatum
  3 juli 2018
 •  
 • Projectnummer
  2018.038
 • Opdrachtgever(s)
  OSVO
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Leonie Hermanussen
Onderzoeker / adviseur