Evaluatie assurantiebelasting

Assurantiebelasting is een belasting op (schade)verzekeringen die in 1970 in de wet is opgenomen. Deze belasting wordt in rekening gebracht en afgedragen door de verzekeraar, een gevolmachtigd agent of assurantiebemiddelaar. De belasting wordt berekend over de verzekeringspremie. Ook over diensten die samenhangen met de verzekering, zoals bemiddelingsactiviteiten, is assurantiebelasting verschuldigd.

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Dialogic een evaluatie uitgevoerd, waarbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd. Het tweede onderdeel betreft de vrijstellingen voor schadeverzekeringen.

Lees hier de Kabinetsreactie of download hier het volledige evaluatierapport.

 

 • Publicatienummer
  2019.125-2001
 • Publicatiedatum
  31 maart 2020
 •  
 • Projectnummer
  2019.125
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Financiën
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur