Evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

Dialogic heeft samen met Significant Public een evaluatie uitgevoerd van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten (in het vervolg ‘specifieke zorgkosten-regeling’) en de regeling ‘Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten’ (in het vervolg ‘TSZ-regeling’). Middels de specifieke zorgkosten-regeling is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden specifieke zorgkosten af te trekken in de belastingaangifte. Kosten voor medicijnen en hulpmiddelen komen onder meer in aanmerking. In 2019 waren er ruim 850.000 huishoudens die gebruik maakten van de specifieke zorgkosten-regeling en bedroeg het budgettair belang bijna €270 miljoen. De TSZ-regeling compenseert diegenen die door de aftrek van specifieke zorgkosten minder heffingskorting ontvangen. In 2019 waren er bijna 230.000 belastingplichtigen die gebruik maakten van de TSZ-regeling en bedroeg het budgettair belang ruim €65 miljoen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken naar de specifieke zorgkosten-regeling, interviews met cliëntorganisaties, analyse van data van Belastingaangiftes, een enquête onder de Nederlandse bevolking en informatie van de Belastingdienst over de uitvoering van de regeling.

Onze conclusie is dat als er sec naar de specifieke zorgkosten-regeling zelf wordt gekeken er sprake lijkt te zijn van een doeltreffend instrument. De doelgroep waarvoor de regeling bedoeld is maakt gebruikt van de regeling en/of weet van het bestaan af. Echter, als er wordt gekeken naar het bredere doel van de regeling (het bieden van een compensatie voor meerkosten) dan is de regeling beperkt doeltreffend. Dit komt onder andere doordat bepaalde zorgkosten zijn uitgezonderd en er sprake is van een drempel. Hierdoor valt een deel van de mensen met een chronische ziekte of beperking die meerkosten in de zorg hebben buiten de boot. Voor de TSZ-regeling kan gesteld worden dat het instrument zelf per definitie doeltreffend is. Indien een gebruiker er blijkens de belastingaangifte recht op heeft wordt dit automatisch berekend door de Belastingdienst. Echter, een persoon dient dan wel belastingaangifte te doen en dat gebeurt niet altijd. Het is alleen niet mogelijk om aan te geven hoe vaak dit gebeurt.

 • Publicatienummer
  2021.221-2216
 • Publicatiedatum
  3 augustus 2022
 •  
 • Projectnummer
  2021.221
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Ministerie van Financiën
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur