Effectmeting van het VIS-CO-programma in Vlaanderen

Op verzoek van het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) uit Vlaanderen voert Dialogic een effectmeting uit van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsprogramma Collectief Onderzoek (VIS-CO). Dit programma verleent financiële ondersteuning aan collectief onderzoek. Onder collectief onderzoek valt het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot bruikbare innovatietoepassingen ten behoeve van een ruime groep bedrijven.

Het programma richt zich in het bijzonder op kleine en middelgrote ondernemingen. De bedoeling is dat zij door deelname aan dit programma beter in staat zijn om resultaten van onderzoek te verzilveren in economische kansen. Sinds 2002 kunnen consortia van hoofdzakelijk Vlaamse ondernemingen projectvoorstellen indienen bij IWT. Tot nog toe zijn ongeveer honderd voorstellen geselecteerd. De eerste cyclus van VIC-CO-projecten is onlangs afgerond. het onderzoek richt zich op de werking en de eerste effecten van het programma.

Binnen het Vlaamse innovatiesamenwerkingsprogramma (VIS-besluit) is het voor samenwerkingsverbanden, waaronder collectieve centra, mogelijk om jaarlijks voorstellen in te dienen voor collectief onderzoek (CO). Onder collectief onderzoek valt het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot bruikbare innovatietoepassingen ten behoeve van een ruime groep bedrijven.

Op verzoek van het IWT uit Vlaanderen voerde Dialogic medio 2008 een effectmeting uit van het Vlaamse Innovatiesamenwerkingsprogramma Collectief Onderzoek (VIS-CO). Er is onder andere gekeken naar het profiel van projecten en aanvragers, samenwerking, interactie & netwerkvorming, gedragsadditionaliteit en bedrijfseconomische effecten.

 • Publicatienummer
  2008.016-0817
 • Publicatiedatum
  1 augustus 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.016
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant