Economische prestaties focusgebieden Oost-Nederland

Het gebiedsgerichte programma Oost-Nederland (PIDON) is één van de Pieken in de Delta-programma’s die in 2006 van start zijn gegaan. PIDON richt zich op het realiseren van een significante toename van bedrijfsinvesteringen en toegevoegde waarde in 2010 in een drietal kennisconcentraties (‘pieken’) in de regio: Food & Nutrition, Health en Technology. Binnen deze drie pieken is een nadere verbijzondering aangebracht door twaalf zogenaamde ’technologische focusgebieden’ te onderscheiden.

Medio 2008 is een eerste nulmeting uitgevoerd naar de economische prestaties van alle zes PID-programma’s. De meting voor Oost-Nederland is beperkt gebleven tot het geaggregeerde niveau van de drie pieken - de technologische focusgebieden zijn grotendeels buiten de analyse gelaten.

In het PID-programma Oost-Nederland is bewust gekozen voor de nadere aanscherping in de technologische focusgebieden - het is het enige programma waar technologische focusgebieden binnen de pieken centraal staan. Het gebrek aan detail in de eerste nulmeting wordt dan ook als gemis gevoeld door de programmacommissie. Het is om deze reden dat de commissie heeft besloten aanvullend onderzoek te laten verrichten om de economische prestaties van de focusgebieden beter in kaart te kunnen brengen.

Voor dit onderzoek bewandelt Dialogic een andere aanpak dan de eerste nulmeting, dat wil zeggen van microdata naar macrodata, en van wetenschappelijke en technologische velden naar industriële branches. De populatie van het onderzoek is niet te groot, waardoor het mogelijk is om ‘van onderaf’ tot een representatief overzicht te komen. Omdat we op het niveau van individuele bedrijven en instellingen data verzamelen is het verder ook mogelijk om de relaties tussen die bedrijven en instellingen in kaart te brengen, en zo de feitelijke (sic!) interactie tussen de focusgebieden te beschrijven.

De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zijn:

 • Geef een heldere definitie en beschrijving van de focusgebieden binnen de pieken in Oost-Nederland
 • Wat zijn het economische profiel en de economische prestaties van de focusgebieden binnen de pieken Food, Health en Technology in de afgelopen periode?
 • Wat zijn het economische profiel en de economische prestaties van de focusgebieden binnen de pieken Food, Health en Technology in de afgelopen periode?
 • Geef een beknopte beschrijving van het economische profiel en de ontwikkeling van de pieken binnen de regio Oost-Nederland
 • Geef een beknopte beschrijving van het economische profiel en de ontwikkeling van de economische prestaties van de regio Oost-Nederland
 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  22 januari 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.111
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner