Digivaardigheid Burgers

Dialogic voert op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uit naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen.

Dialogic heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna BZK) een onderzoek uitgevoerd naar de Digivaardigheid van Burgers. In het regeerakkoord is de doelstelling opgenomen dat de dienstverlening van de overheid verbeterd moet worden. Het kabinet streeft naar een (volledige) digitale overheid in 2017 waarbij bedrijven en burgers alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen.

Dit najaar heeft Dialogic haar onderzoek afgerond naar de vraag in hoeverre de burger er klaar voor is om per 2017 digitaal zaken te doen met de overheid. Het rapport behandelt een onderbouwde schatting dat momenteel minimaal driekwart (75%-80%) van de burgers digitaal zelfredzaam is. Daarnaast is circa 95% redzaam met ondersteuning. Er is een kleine groep die (5%) niet digitaal redzaam is. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een groot deel hiervan vermoedelijk ook niet digitaal redzaam zal worden in de toekomst.

Verder beschrijft het rapport een breed palet aan mogelijkheden van ondersteuning die reeds beschikbaar is voor burgers die vastlopen in het digitaal zakendoen met de overheid. Deze menukaart varieert van campagnes, tot cursussen en van digitale machtigingen tot meekijken-op-afstand.
Het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte digitale overheidsdienstverlening is een complexe taak. Andere landen kampen met hetzelfde vraagstuk; sommige daarvan zijn de uitdaging al aangegaan. Een Europees land dat vooroploopt met e-overheid is Denemarken. De Deense digitale infrastructuur omvat onder meer een centraal digitaal overheidsportaal is voor burgers, genaamd borger.dk. De aanpak van de Deense overheid laat zich kenmerken door (1) politieke overeenstemming, (2) het verantwoordelijk stellen van één partij voor de implementatie van de e-overheidstrategie, (3) een directieve benadering richting de burgers en (4) autonomie bij de gemeenten. Hoewel er verschillen en overeenkomsten zijn met gidsland Denemarken biedt deze casus waardevolle lessen voor de Nederlandse situatie.

Op het jaarcongres van ECP op 14 november 2013 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd door Dialogic en tijdens een aansluitende workshop met experts is er nagedacht over een gezamenlijke hulpstructuur gericht op het bij elkaar brengen van de hulpbehoevende burger en de ondersteuning.

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Hugo Gillebaard (projectleider Dialogic) via telefoonnummer 030 - 215 05 87 of gillebaard@dialogic.nl.

 • Publicatienummer
  2013.074-1258
 • Publicatiedatum
  18 september 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.074
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant