Digitale strategie voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) werkt samen met haar gemeenten aan zes actielijnen op het thema Digitale Economie. Eén daarvan is de actielijn Digitale Strategie. Binnen deze actielijn wil de MRDH borgen dat gemeenten een digitale strategie ontwikkelen die goed afgestemd is met de regio. De doelen en ambities van deze strategie zouden idealiter goed aansluiten bij de doelen en ambities van (andere gemeenten in) de metropoolregio en de Provincie Zuid-Holland.

De MRDH heeft Dialogic gevraagd om een Handreiking Digitale Strategie op te stellen die gemeenten een handvat biedt voor het opstellen van een eigen digitale agenda, die zowel bij de gemeente zelf past als zo veel mogelijk aansluit bij de digitale ontwikkelingen in de regio, waarbij de gemeenten bovendien van elkaars aanpak kunnen leren.

Gemeenten hebben behoefte aan handelingsperspectieven om effectief digitaliseringsbeleid en Smart City-beleid te kunnen inrichten voor doelgericht, efficiënt en veilig (her)gebruik van data ten behoeve van tal van maatschappelijke opgaven. Feitelijk gaat het om de vraag hoe gemeenten meer regie en proactief beleid kunnen voeren op de inzet van digitalisering en data in samenhang met de bovenliggende maatschappelijke opgaven waar de gemeenten en regio voor staan. Integraliteit is daarbij een belangrijk uitgangsprincipe. Het digitaliseringsvraagstuk staat niet alleen op gemeentelijk of regionaal, maar ook nationaal en internationaal niveau steeds meer op de agenda.

Kort samengevat is deze handreiking bedoeld om voorbeelden, bouwstenen en handelingsperspectieven aan te reiken om de digitale kracht van gemeenten en de regio (MRDH) te vergroten. Onderstaande value chain geeft hiervan een goede illustratie:

Naast een uitwerking van deze value chain, hebben we voor de regio een (visueel) overzicht gemaakt van de belangrijkste digitaliseringsprojecten (projectenkaart), evenals de samenwerkingskansen die wij zien op basis van de huidige inzet van de gemeenten (samenwerkingskaart).

Benieuwd of onze inzichten jouw gemeente ook verder kunnen helpen bij het opstellen van jullie eigen digitale strategie? Bekijk dan hier onze rapportage of neem contact op met Sven Maltha of Menno Driesse.

 • Publicatienummer
  2020.137
 • Publicatiedatum
  4 maart 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.137
 • Opdrachtgever(s)
  Metropoolregio Rotterdam Den Haag
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur