Evaluatie NBTC 2016-2018

Op 18 april heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de door Dialogic uitgevoerde Evaluatie NBTC 2016-2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie gaat uitgebreid in op de legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening van het ministerie van EZK aan NBTC.

Op basis van de evaluatie is een set van 10 aanbevelingen geformuleerd. Zo is de aanbeveling gedaan de smalle doelstelling van stimulering van inkomend toerisme te heroverwegen en bij voorkeur een ruimer welvaartstheoretisch perspectief te hanteren. Ook is geadviseerd  de toerisme/gastvrijheidssector eerder te benaderen als middel om mede vorm te geven aan de realisatie van een bredere maatschappelijke opgave (bijdrage aan bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit, cultuurbeleving) naast een betere spreiding van het inkomend toerisme. Verder is de aanbeveling gedaan de legitimatie van functies die EZK aan NBTC toekent expliciet te maken en beter vast te stellen voor welke functies NBTC voor de langere termijn aan de lat staat en voor welke functies NBTC de centrale voorziening is. EZK zou duidelijker kunnen zijn in de doelstellingen die het aan NBTC meegeeft en de functies waarvan wordt verwacht dat NBTC deze vervult met de toe te kennen subsidiemiddelen.

Interesse in alle conclusies en aanbevelingen of onderliggende analyses? Lees hier meer.

 • Publicatienummer
  2018.134.1912
 • Publicatiedatum
  19 april 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.134
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.