De rol van Innovatiecentra in het Vlaamse Innovatiegebeuren

Het IWT is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van innovatiestimulerende regelingen in Vlaanderen. Vanuit die regelingen worden met name Vlaamse bedrijven (onder andere het MKB) geholpen bij de inrichting en verbetering van de effectiviteit van hun innovatieprocessen. Dit wordt gedaan via strategisch en toegepast onderzoek en gericht (technologisch) advies en informatievoorziening. Een groot aantal onderzoekers en adviseurs dragen bij aan deze activiteiten, allen werkzaam bij diverse erkende (publieke) onderzoeksinstellingen, Vlaamse innovatiesamenwerkingsverbanden, innovatiecentra, universiteiten en hogescholen, federaties of andere clusterorganisaties.

Deze studie gaat specifiek in op de rol van de Vlaamse innovatiecentra (vijf in totaal) in dat geheel. Dialogic bestudeert, samen met onderzoekers van de Universiteit Gent, wat de impact is van deze regionale spelers. Daartoe zullen onder andere fora worden georganiseerd waaraan bedrijven deelnemen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  21 juni 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.137
 • Opdrachtgever(s)
  IWT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant