De impact van R&D&I in het cybersecurity domein

Om onderzoeks- en innovatiebeleid gericht op het versterken van het cybersecurity domein zo effectief (in het bereiken van de specifieke beleidsdoelen) en efficiënt (wat betreft het gebruik van publieke middelen) mogelijk vorm te kunnen geven is inzicht nodig in (de verschillende vormen van) impact van R&D&I.

Een eerste uitgebreide initiële analyse in de context van dit brede onderzoek heeft bevestigd dat juist dat inzicht ontbreekt – door een gebrek aan relevante statistieken en een (breed gedragen) methodologisch kader om de effecten van onderzoek en innovatie te vangen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de impact van R&D&I in het cybersecurity domein.

Om bij te dragen aan de vormgeving van effectief en efficiënt onderzoeks- en innovatiebeleid in het cybersecurity domein zijn in de context van dit onderzoek de volgende vragen geadresseerd:

 1. Hoe leidt cybersecurity R&D&I tot maatschappelijke en economische waarde? Wat is het ‘onderliggende’ proces?
 2. Hoe staat Nederland er nu voor / wat is de huidige status – van input naar impact?
 3. Wat is de invloed van beleid op de huidige situatie?
 4. Hoe moet de toekomst beleidsmix worden vormgegeven?

Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO, SEO en Dialogic in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Publicatienummer
  2022.100
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2023
 •  
 • Projectnummer
  2022.100
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.