Cross-specialisatie

Bij het sturen van een economie kunnen overheden verschillende rollen aannemen, variërend van kaderscheppend tot het bieden van gerichte steun aan specifieke soorten bedrijvigheid. Hoewel het debat over de noodzaak van industriebeleid zelden verstilt, is het recentelijk weer opgelaaid door publicaties als Mazzucato’s ‘The Entrepreneurial State’. Hierin wordt uiteen-gezet hoezeer overheden van belang zijn geweest voor enkele innovatietrajecten die de wereld de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd hebben. Het zijn vaak bedrijven die over-gaan tot het experimenteren met nieuwe producten en diensten, maar de snelheid en richting van dergelijke ontwikkelingen zijn zeker gevoelig voor overheidsbeleid.

Het geloof dat overheden innovatie kunnen aanjagen, is wijdverspreid. Er is echter geen consensus over hoe dit het best gedaan kan worden. De geschiedenis leert dat er geen gegarandeerd succes is wanneer overheden ervoor kiezen hun sterkste economieën te ondersteunen, of juist nieuwe speerpuntdomeinen proberen te selecteren. Het blijkt een moeilijke opgave te zijn om een strategie te formuleren over wie en op welke manier steun te leveren. Zoals Foray et al. al aangaven toen ze hun ‘smart specialisation’-concept intro-duceerden: er is behoefte aan perspectieven die beleidsmakers kunnen gebruiken om industriebeleid op een slimme manier vorm te geven.

In dit rapport onderzoeken we welke kennisgebieden aangemerkt kunnen worden als relevante cross-overs. In dit (verkennend) onderzoek beperken we ons in dit kader tot het aanwijzen van cross-over bedrijfstakken.

Bij het sturen van een economie kunnen overheden verschillende rollen aannemen, variërend van kaderscheppend tot het bieden van gerichte steun aan specifieke soorten bedrijvigheid. Hoewel het debat over de noodzaak van industriebeleid zelden verstilt, is het recentelijk weer opgelaaid door publicaties als Mazzucato´s ´The Entrepreneurial State´1. Hierin wordt uiteen-gezet hoezeer overheden van belang zijn geweest voor enkele innovatietrajecten die de wereld de afgelopen eeuw ingrijpend veranderd hebben. Het zijn vaak bedrijven die over-gaan tot het experimenteren met nieuwe producten en diensten, maar de snelheid en richting van dergelijke ontwikkelingen zijn zeker gevoelig voor overheidsbeleid.

Het geloof dat overheden innovatie kunnen aanjagen is wijdverspreid. Er is echter geen consensus over hoe dit het best gedaan kan worden. De geschiedenis leert dat er geen gegarandeerd succes is wanneer overheden ervoor kiezen hun sterkste economieën te on-dersteunen, of juist nieuwe speerpuntdomeinen proberen te selecteren. Het blijkt een moeilijke opgave te zijn om een strategie te formuleren over wie en op welke manier steun te leveren. Zoals Foray et al. al aangaven toen ze hun ´smart specialisation´-concept intro-duceerden: er is behoefte aan perspectieven die beleidsmakers kunnen gebruiken om industriebeleid op een slimme manier vorm te geven.

In dit rapport onderzoeken we welke kennisgebieden aangemerkt kunnen worden als relevante cross-overs. In dit (verkennend) onderzoek beperken we ons in dit kader tot het aanwijzen van cross-over bedrijfstakken.

 • Publicatienummer
  2015.073-1527
 • Publicatiedatum
  30 september 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.073
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist