Cijfermatige input Bètafocus UP3

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. De bètafocus bijeenkomsten zijn onderdeel van het veranderde monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aansturing en uitvoering van het proces overzichtelijker en efficiënter maken. De vernieuwde formule, de bètafocus, is een cyclisch proces dat het Platform Bèta Techniek scholen wil laten doorlopen om zo onder eigen regie verder inhoud te geven aan het proces van bètavernieuwing.

In mei en juni 2009 worden de bètafocus bijeenkomsten gehouden voor UP3 scholen. Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten ontwikkelt Dialogic een benchmark met profielkeuze- en doorstroomcijfers van de verschillende scholen. Daarbij is ook de classificatie van de scholen uit de netwerkanalyse in meegenomen. De scores van de scholen worden in de benchmark afgezet tegen het landelijk gemiddelde, het UP-gemiddelde en het gemiddelde van de betreffende UP tranche. De individuele benchmarks voor de scholen zijn niet openbaar.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  19 juni 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.039
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner