Cijfermatige input Bètafocus UP1 en UP4

Het Universumprogramma van het Platform Bèta Techniek is gestart met het houden van bètafocus bijeenkomsten voor de Universumscholen. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het aangepaste monitor & audit traject en het Duurzaam Bèta traject. De nieuwe monitor & audit heeft tot doel scholen zelf eigenaar te laten zijn van het leerproces en poogt de aansturing en uitvoering van het proces overzichtelijker en efficiënter maken. De vernieuwde formule, de bètafocus, is een cyclisch proces dat het Platform Bèta Techniek scholen wil laten doorlopen om zo onder eigen regie verder inhoud te geven aan het proces van bètavernieuwing.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst maakt Dialogic factsheets voor de scholen waarin de bètaprestaties van elke school worden vergeleken met het landelijk, UP gemiddelde en het gemiddelde van de tranche. In september 2009 worden de bètafocus bijeenkomsten gehouden voor zowel de UP1 als UP4 scholen.

De bètaprestaties van de scholen worden beschreven door de N-score (het percentage leerlingen dat voor een N-profiel kiest) en het doorstroomrendement (het percentage leerlingen dat voor een bètatechnische vervolgopleiding kiest).

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.100
 • Opdrachtgever(s)
  Platform Bèta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner