Bronnenboek UP 2008

In 2006 en 2007 inventariseerde Dialogic de effecten van het Universumprogramma. Voor 2008 maakt Dialogic eveneens het Bronnenboek vol met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het Universum Programma. Het dient als achtergronddocument voor de audit van het Universumprogramma. In vergelijking met het Bronnenboek van 2007 is voor een meer kwantitatieve focus gekozen.

Voor de vier UP-tranches, met in totaal 120 Universumscholen en de volgscholen, is een cijfermatige analyse uitgevoerd over de ontwikkeling van de profielscores en de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen. De ontwikkelingen van de Universumscholen als geheel zijn beschreven op basis van de initiële profielscores, de doorstroom en het gemiddeld cijfer voor de exacte vakken op het centraal eindexamen.

In dit Bronnenboek zijn eveneens de Universumscholen op schoolniveau bekeken en worden scholen benoemd die de bijzondere aandacht van de auditcommissie verdienen. Daarnaast is er, op basis van een kwalitatieve analyse, aandacht besteed aan een aantal thematische aandachtspunten.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.030
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner