Bronnenboek 2009

In 2006, 2007 en 2008 maakte Dialogic al een Bronnenboek voor het Universumprogramma waarin de effecten van het programma worden beschreven. Het Bronnenboek bevat de resultaten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses, waaronder de ontwikkeling van de profielscores en de doorstroom van havo- en vwo-leerlingen.

In het Bronnenboek 2009 wordt een nieuwe doorstroommaat geïntroduceerd. In eerdere Bronnenboeken is de doorstroom van leerlingen naar hoger bètatechnische vervolgstudies weergegeven als het percentage van leerlingen met een N-profiel (doorstroomquote). In dit Bronnenboek wordt het doorstroomrendement weergegeven; het aantal leerlingen met een bètatechnische studie als percentage van het totaal aantal leerlingen. Dit geeft een beter beeld van de bètaprestaties van een school.

In het Bronnenboek wordt nagegaan welke scholen hoog scoren of juist laag scoren op het doorstroomrendement in vergelijking met het Universumgemiddelde. Ten slotte wordt gekeken naar de effecten van programma’s als Jet-Net, VHTO en Technasium en de mate waarin Universumscholen bezig zijn met verduurzaming en welke verbeterpunten ze op dit punt nog zien.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  1 december 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.054
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner