Breedband & onderwijs

NBL is een nationaal, onafhankelijk platform dat maatschappelijke sectoren stimuleert en helpt beter en slimmer gebruik te maken van breedband. Kennisdeling is daarbij van cruciaal belang. Om het gebruik van breedband(-diensten) in het onderwijs te bevorderen heeft NBL diverse activiteiten gestart in het onderwijsdomein. SURFnet en Kennisnet werken eveneens actief samen op het gebied van breedband in het onderwijs. Gezamenlijk bieden zij een uitgebreid pakket van diensten aan ten behoeve van het gehele onderwijs, dat wil zeggen van primair onderwijs tot het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

De (deels overlappende) doelstellingen van NBL, SURFnet en Kennisnet en de concrete behoefte aan een nulmeting bij de drie partijen vormen het vertrekpunt voor dit onderzoek, dat het huidige gebruik beschrijft van breedband in het onderwijs tot juli 2005.

De doelstelling van de monitor is de stand van zaken in kaart brengen van: (1) de awareness met betrekking tot breedband in het onderwijs; (2) het gebruik van breedband in het onderwijs en (3) het draagvlak voor breedband in het onderwijs.

Door middel van een online enquete worden docenten (en decanen), ICT-coordinatoren/-managers en schoolleidingen bevraagd in zowel het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Een online enquête biedt een goede mogelijkheid om het gebruik en ervaringen van breedband in het onderwijs onder docenten en ICT coördinatoren in het onderwijsveld in een relatief kort tijdsbestek te inventariseren.

Internet wordt in het onderwijs op dit moment al frequent gebruikt. En hoewel echte breedbandtoepassingen nog in ontwikkeling zijn, is er onder de docenten wel interesse om dergelijke toepassingen te gaan gebruiken. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de betrokkenen (docenten, ICT-coordinatoren en schoolleidingen) vaak goed zicht hebben op de meerwaarde die breedband kan opleveren binnen het onderwijs. Wel moeten er enkele knelpunten worden opgelost om het gebruik van breedband te stimuleren. Ook ligt er nog een schone taak om de bekendheid van verschillende breedbandtoepassingen en -projecten te vergroten.

 • Publicatienummer
  2005.018-0534
 • Publicatiedatum
  1 november 2005
 •  
 • Projectnummer
  2005.018
 • Opdrachtgever(s)
  Kennisnet ICT op school
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.