Breedband in Zierikzee

Op verzoek van de Vereniging Bedrijvenpark Zuid voerde Dialogic een verkennend onderzoek uit naar de haalbaarheid, de kosten en het dienstenaanbod van een mogelijk breedbandinitiatief op het Bedrijvenpark Zuid te Zierikzee. Door middel van een quickscan analyseerden we de situatie op het bedrijvenpark en de realisatie van breedband op soortgelijke bedrijventerreinen. Bovendien werden er gesprekken gevoerd met verschillende aanbieders van glasvezelinfrastructuur op bedrijventerreinen. De resultaten werden gepresenteerd tijdens eens bijeenkomst van de bedrijvenvereniging op het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Uit het verkennend onderzoek kwam naar voren dat een glasvezelaansluiting deze Zeeuwse ondernemers in staat stelt om (a) te besparen op telefonie en internet, (b) hun ICT goedkoper, beter en veiliger in te richten en (c) talloze innovatieve diensten af te nemen. Collectieve camerabeveiliging is misschien wel het beste voorbeeld van een dergelijke innovatieve dienst. Door middel van glasvezel zijn besparingen van €300 - €5000 per jaar reëel. Verder blijkt vraagbundeling succesvol te zijn geweest op veel bedrijventerreinen. Het helpt bij het helder krijgen van de vraag en het vergroot de onderhandelingsruimte. Een goede start van een concrete vraagbundeling is het verzamelen van intentieverklaringen onder de ondernemers.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  23 november 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.087
 • Opdrachtgever(s)
  Vereniging Bedrijvenpark Zuid Zierikzee
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner