Brede verkenning toegevoegde waarde ruimtevaart voor Nederland

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben we een brede verkenning uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van ruimtevaarttechnologie binnen de departementen en hun “gelieerde sectoren”. Voor deze verkenning zijn twee hoofdvragen geformuleerd, te weten:
1) Wat zijn de ‘enge’ economische baten van de ruimtevaartsector in Nederland ten opzichte van 2014?;
2) Wat is de toegevoegde waarde – nu en in de nabije toekomst – van ruimtevaarttechnologie voor de verschillende departementen en daaraan gelieerde sectoren en hoe zou de rijksoverheid eventuele onbenutte potenties kunnen benutten?

Om deze vragen te beantwoorden is een survey uitgevoerd onder ruimtevaartbedrijven. Ook is de economische betekenis van de ruimtevaartsector in enge zin (opnieuw) vastgesteld door gebruikmaking van zogenaamde CBS-microdata en een input/output analyse. Daarnaast zijn een literatuurstudie, interviews en acht workshops uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in het potentieel van ruimtevaarttoepassingen in zes domeinen, te weten: landbouw & voedsel; water & infrastructuur; defensie & veiligheid; milieu, klimaat & duurzaamheid; transport & logistiek; en volksgezondheid & welzijn.

Op 10 november 2020 heeft Staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Lees hier de betreffende Kamerbrief of download hier het onderzoeksrapport.

 

 • Publicatienummer
  2020.040-2022
 • Publicatiedatum
  10 november 2020
 •  
 • Projectnummer
  2020.040-2022
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner