Big data in het onderwijs en de wetenschap

De verwachtingen over big data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis big data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de variatie in de data.

Men mag verwachten dat deze ontwikkeling nieuwe kansen biedt voor allerlei maatschappelijke en economische sectoren, zo ook het onderwijs en de wetenschap. Hoewel er veel optimistische verhalen de ronde doen over welke meerwaarde big data kunnen bieden, is het de vraag of deze ook verzilverd gaan worden. De beschikbaarheid over een grote hoeveelheid data is geen garantie voor een verbetering van dat onderwijs en de wetenschap.

Het ministerie van OCW heeft Dialogic daarom gevraagd om een inventarisatie van het gebruik van big data in het onderwijs en onderzoek en daarnaast om een gepolariseerd toekomstperspectief, beschreven in een utopie en dystopie.

De verwachtingen over Big Data zijn groot. Steeds meer organisaties proberen een antwoord te vinden op de vraag welke betekenis Big Data heeft voor hun producten, processen en diensten. Deze vraag is allerminst ongegrond. De hoeveelheid data die wereldwijd wordt opgeslagen, is de afgelopen tien jaar elk jaar verdubbeld. Niet alleen het volume groeit exponentieel maar ook de omloopsnelheid en de variatie in de data. Men mag verwachten dat deze ontwikkeling nieuwe kansen biedt voor allerlei maatschappelijke en economische sectoren, zo ook het onderwijs en de wetenschap. Tegelijkertijd roepen Big Data ook vragen op.

Big Data is zowel voor het onderwijs als de wetenschap in twee opzichten relevant: als methode en als onderwerp. De methode verwijst naar de toepassing van Big Data-technieken in het onderwijs- en wetenschapsdomein zelf. Dat kan zowel in het primaire proces (in steeds meer wetenschapsdisciplines wordt Big Data op grote schaal in het onderzoek toegepast) als in het secundaire proces (sturingsinformatie over leerlingen en [wetenschappelijk] personeel). Het onderwerp verwijst met name naar de bredere ontwikkelingen rond Big Data, zoals de kansen en bedreigen die Big Data biedt voor de samenleving.

Vanuit deze optiek heeft het ministerie van OCW een opdracht gegeven voor een verkenning van het gebruik en de impact van Big Data in het onderwijs en de wetenschap. Deze verkenning bestaat enerzijds uit een inventarisatie en anderzijds uit een essayistische beschouwing in de vorm van een utopie en dystopie.

 • Publicatienummer
  2014.086-1507
 • Publicatiedatum
  31 december 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.086
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant