Benchmark Hogescholen Sprint 2008

In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Dialogic een benchmark tussen verschillende HBO-instellingen uitgevoerd. Deze benchmark is uitgevoerd ten behoeve van het auditproces van het HBO Sprint Programma.

De Benchmark Hogescholen bestaat uit drie elementen: de Benchmark zelf, een vergelijkende analyse tussen de hogescholen en een bondig overzicht van de resultaten per hogeschool in de vorm van een fact sheet.

In de benchmark zelf ligt de nadruk op het sec vergelijken van Hogescholen op een groot aantal variabelen. In de meeste gevallen is daarbij gebruik gemaakt van grafieken die de continue ontwikkeling door de tijd laten zien. Hierbij worden de HBO instellingen uiteengezet in verschillende grafieken op basis van verscheidene variabelen. Hierbij moet gedacht worden aan inschrijvingen, instroom, doorstroom, uitval, rendement, vooropleiding (instroom, uitval, rendement), studenttevredenheid en samenwerking met vo-scholen.

De vergelijkende analyse is wezenlijk anders van aard. Hierin wordt de ontwikkeling van een instelling afgezet tegen die van de andere instellingen. De standaard manier van presenteren is een matrix waarin de absolute eindwaarde voor een bepaalde variabele is uitgezet tegen de groei van die variabele in de periode ervoor. Zo ontstaan er vier kwadranten: één van instellingen die een relatief snelle groei hebben doorgemaakt en die op dit moment ook een hoge score op die variabele hebben (´koplopers´); één van instellingen die met een inhaalslag bezig zijn, dat wil zeggen die wel snel zijn gegroeid maar nog geen koppositie innemen (´inhalers´); één van instellingen die nog steeds een relatief hoge score hebben maar die inmiddels een relatief lage groei kennen (´afhakers´); en tenslotte één van instellingen die zowel een lage score als een lage groei hebben (´achterblijvers´).

Ten slotte laten de fact sheets op een overzichtelijke manier de resultaten van de Benchmark zien voor elke instelling afzonderlijk. Op deze manier kan de hogeschool in één oogopslag op een groot aantal indicatoren zien waar hij staat ten opzichte van de gemiddelde score van alle Sprinthogescholen.

 • Publicatienummer
  2008.040-0821
 • Publicatiedatum
  15 augustus 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.040
 • Opdrachtgever(s)
  Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner