Benchmark hogescholen Sprint 2007

Dialogic is gevraagd door het Platform Bèta Techniek een benchmark uit te voeren van 17 Nederlandse Hogescholen. Het doel hiervan is te achterhalen of er indicatoren aan te wijzen zijn die bijdragen aan succesvolle hogescholen binnen het Sprintprogramma. Bovendien biedt de benchmark inzicht in welke indicatoren voor beleidsvorming (kwantitatieve realisatie, succesvolle aanpak, draagvlak, urgentiebesef, consistentie, instroom allochtonen en instroom vrouwen) op gang komen en welke indicatoren niet. Binnen een heel kort tijdsbestek is openbare informatie over Hogescholen en informatie voortkomend uit de audit, met betrekking tot de verschillende indicatoren weergegeven.

In de bijbehorende powerpoint staat de data die de situatie beschrijft van:

  • 9 Hogescholen met kwalificatie voor de tweede ronde van het HBO-sprint programma
  • 8 Hogescholen zonder kwalificatie voor de tweede ronde van het HBO-sprint programma
  • Projectnummer
    2007.039
  • Opdrachtgever(s)
    Platform B├Ęta Techniek
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner