Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

Nederland heeft de eerste schreden gezet in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Om innovatie ten behoeve van de energietransitie te bespoedigen heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) diverse regelingen in het leven geroepen. Dit zijn de Topsector Energie-regeling (TSE; 2012-heden), de Hernieuwbare Energieregeling (HER; 2013-heden) en de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI; 2014-heden). De publieke middelen die hier in de periode 2012-2016 mee gemoeid waren bedroegen in totaal ruim €300 miljoen.

In opdracht van het ministerie van EZ hebben de onderzoeksbureau’s Dialogic en SEO onderzocht wat het effect is van het beleidspakket. De evaluatie laat zien in hoeverre de regelingen hun respectievelijke en gezamenlijke doelen behalen. Daarbij is aandacht besteed aan zowel het kosten-effectiever maken van CO2-besparende energietechnologieën, als het vergroten van de competitiviteit van de Nederlandse economie. Een combinatie van econometrische en andere (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksmethoden laat zien dat de regelingen vooralsnog variëren in hun doeltreffendheid. Op basis hiervan doen we enkele beleidsaanbevelingen

 • Publicatienummer
  2017.013.1720
 • Publicatiedatum
  13 november 2017
 •  
 • Projectnummer
  2017.013
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist