Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo

Het onderwijs is één van de sectoren die hard is geraakt door het coronavirus. Het draaiende houden van het onderwijs, al dan niet digitaal, is voor ons allemaal van groot belang. Kinderen hebben recht op onderwijs, en zonder onderwijs kunnen ouders hun werk vaak niet meer goed uitvoeren, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ook in deze crisistijden ervaren we het belang van goede én voldoende leraren ‘voor’ de klas.

Het ministerie van OCW houdt de vraag en aanbod van onderwijspersoneel nauwgezet in de gaten, om waar nodig actie te kunnen ondernemen om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Hiervoor maakt OCW onder meer gebruik van de ‘Onderwijsarbeidsmarktbarometer’, een instrument dat ontwikkelingen in vacatures in het po, vo en mbo in beeld brengt. Deze barometer is in de periode 2016-2019 ontwikkeld door Dialogic in samenwerking met Ecorys.

Ook voor de periode 2020-2022 hebben we de Onderwijsarbeidsmarktbarometer verzorgd. De cijfers uit deze barometer zijn door het ministerie gebruikt in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2021.

 • Publicatienummer
  2020.017
 • Publicatiedatum
  30 november 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.017
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.