Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025

Dialogic heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met Ecorys de (toekomstige) arbeidsmarkt van het Rijk geanalyseerd. In het bijzonder is aandacht besteed aan de effecten van technologische ontwikkelingen op taken en functies binnen de specifieke context van de arbeidsmarkt van het Rijk tegen de achtergrond van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor de komende jaren.

De analyse sluit aan bij het ‘Strategisch personeelsbeleid Rijk 2025’ dat Minister Ollongren (BZK) in juli 2018 naar de Tweede Kamer stuurde. Eén van de focuspunten van het strategisch personeelsbeleid 2025 van het Rijk is de noodzaak tot adaptie op de veranderende omgeving: als het Rijk zijn taken goed wil blijven uitvoeren moet het kunnen inspelen op zijn omgeving en kunnen anticiperen op de te verwachten ontwikkelingen.

De analyse richt zich met name op (functies binnen) de drie grootste uitvoeringsorganisaties (de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat) aangezien bestaande studies naar de effecten van technologische ontwikkelingen op arbeid aangeven dat deze effecten het grootst zijn bij uitvoerende functies.

In de analyse zijn (verwachte) kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk afgezet tegen en in relatie gebracht met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt over de periodes 2013-2017, 2018-2020 en 2021-2025. Resultaat van het onderzoek is de ontwikkeling van een methode waarmee de organisatieonderdelen binnen het Rijk in de toekomst zelfstandig de effecten van technologische ontwikkelingen op taakniveau binnen functies in kaart kunnen brengen.

 

 

 • Publicatienummer
  2018.047-1832
 • Publicatiedatum
  30 januari 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.074
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner