App die (ex-)gedetineerden helpt re-integreren?

In opdracht van het WODC onderzoekt Dialogic of mobiele applicaties ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. De bredere inzet van ICT ondersteunende functionaliteiten zoals mobiele applicaties past in de ambitie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Sinds 2013 wordt er gewerkt aan een verzameling van deze functionaliteiten, genoemd ZelfBediening Justitiabelen (ZBJ). Het doel hiervan is het verminderen van recidive door het verhogen van de zelfredzaamheid van justitiabelen – en daarnaast het terugbrengen van de uitvoeringskosten van DJI.

In eerdere onderzoeken werden de mogelijkheden voor de inzet van applicaties om de re-integratie van justitiabelen te bevorderen al verkend. Het is echter nog onbekend of de inzet van een app daadwerkelijk een positief effect heeft op re-integratie en over welke specificaties deze app dan zou moeten beschikken.

  • Projectnummer
    2018.086
  • Opdrachtgever(s)
    WODC
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant