Analyse van STEM-initiatieven Vlaanderen

In opdracht van het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft Dialogic in de periode januari – april 2018 een omgevings- en netwerkanalyse uitgevoerd van initiatieven in het kader van het STEM-beleid (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Er is een groeiende behoefte aan arbeidskrachten met een STEM-profiel. In 2011 werd daarom aan de Vlaamse Regering gevraagd een interministerieel actieplan op te zetten met als finale en prioritaire doelstelling het verhogen van het aantal afgestudeerden in de STEM-richtingen. Dit resulteerde in het opstellen van het ‘STEM-Actieplan 2012-2020’. Hierin speelt niet alleen de overheid een rol maar ook onderwijs- en opleidingspartners, scholen, leraren, de sectorale sociale partners, bedrijven en de media zijn belangrijke spelers.

Het doel van deze opdracht bestond uit het inventariseren van STEM-initiatieven die door de verschillende partijen worden georganiseerd. Vervolgens werd geanalyseerd hoe deze initiatieven zich tot elkaar en tot de beleidsdoelstellingen uit het STEM-Actieplan 2012-2020 verhouden. Op basis van deze analyse werd door ons een adviesnota opgesteld met enkele aanbevelingen om het toekomstig STEM-beleid te kunnen versterken.

  • Projectnummer
    2017.133
  • Opdrachtgever(s)
    Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.