Analyse onderzoeks- en innovatie-ecosystemen

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dialogic onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland geanalyseerd.

In haar in december 2019 gepresenteerde Groeistrategie heeft het kabinet aangegeven in te willen zetten op het steunen van bestaande en nieuwe ‘onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’ (O&I-ecosystemen). Om dit op geïnformeerde wijze te kunnen doen heeft Dialogic in haar onderzoek uitgezocht wat O&I-ecosystemen zijn, hoe ze geïdentificeerd en afgebakend kunnen worden, hoe ze gemonitord kunnen worden, en tenslotte welke uitdagingen en versterkingsmogelijkheden van toepassing kunnen zijn.

Het resulterende rapport is op 30-10-2020 meegestuurd met de Kamerbrief over de kabinetsstrategie ‘Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’. Hierin is aangegeven hoe de verrichte analyses relevant kunnen zijn voor beleidsmaatregelen zoals het in september 2020 aangekondigde ‘Nationaal Groeifonds’.

 • Publicatienummer
  2020.035-2023
 • Publicatiedatum
  19 oktober 2020
 •  
 • Projectnummer
  2020.035
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner